Odwierty pionowe białobrzegi

Osobiste ujęcie wody

Kupno posesji to pierwszy krok ku temu, aby w niedalekiej przyszłości na jej terenie powstał nasz upragniony domek. I chociaż w wielu przypadkach, budowa nie zapoczątkuje się z dnia na dzień, to kupienie nieruchomości gruntowej nieuzbrojonej z pewnością okaże się pomyślną inwestycją w dłuższym przedziale czasowym. Nie wielu inwestorów jest bowiem w stanie zacząć budowę domku od razu po zakupie posesji. Niezbędne są bowiem  odpowiednie przyzwolenia budowlane na które jak to przeciętnie bywa, trzeba oczekiwać mniej więcej kilkunastu miesięcy. Nim więc otrzymamy korzystną decyzję administracyjną co do przerobienia posesji rolnej w budowlaną, jedyne co możemy uczynić, to zacząć przygotowania do podłączenia wody (wykopanie studni głębinowej) czy też podłączenia energii elektrycznej w jej granicach. Żeby jednakże studnia głębinowa z której będziemy zapożyczać czystą a przy tym w pełni przydatną do picia i innego typu wykorzystywania wodę, wymagane są odwierty pionowe. Ich rolą jest utworzenie wierceń mających na celu oszacowanie właściwości fizycznych oraz mechanicznych gruntu na którym w przyszłości zrealizowane zostaną kluczowe otwory pod studnię. Przy ich pomocy sprawdzana jest między innymi gęstość właściwa i pozorna gruntu, jego wilgotność, przepuszczalność nazywana inaczej wodoprzepuszczalnością bądź współczynnikiem filtracji oraz jego uziarnienie. Jeżeli chodzi natomiast o właściwości mechaniczne, to dzięki stworzeniu pionowych odwiertów, możemy dowiedzieć się natomiast jaka jest odporność gruntu na ściskanie czyli jaki ciężar jest on (grunt) w stanie ścierpieć bez nadszarpnięcia jego struktury na ustalonej jednostce jego powierzchni. Inną badaną właściwością jest jego ściśliwość tak więc zdolność do złagodzenia jego objętości pod wpływem znajdującego się na jego powierzchni obciążenia. Należy przy tym dokonać podziału gruntu na spoisty i niespoisty (sypki), przy czym pierwszy charakteryzuje się w dużej mierze większą gęstością i osiada znacznie wolniej. Badając grunt nie zapominajmy dodatkowo o podłożu skalnym które również na terenie naszej posesji może występować. Dlatego, zanim zdecydujemy się na wykopanie studni, powinniśmy wiedzieć z jakim gatunkiem podłoża mamy do czynienia. Wjazd na sferę działki ciężkim sprzętem w przypadku mało spójnego jej podłoża przysporzy mnóstwa kłopotów. Co więcej bardzo twarde podłoże skalne spowoduje, że wiercenie otworów nawet o średnicy 110 mm będzie graniczyło z przysłowiowym cudem. Może okazać się także, że w zupełności powstrzyma zrealizowanie wierceń.