Zawory łęczna

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu zamykanie przepustów a także wylotów. Reguluje on przepływ płynów przez przewody. Wyróżniane są dwa zasadnicze warianty zaworów, to znaczy: kulowy oraz tłokowy.
       W zaworze kulowym umieszczona jest kula z przelotem. W tym wypadku, przekręcenie kurka otwiera albo zamyka zawór. Dzieje się to dzięki zmianom ustawień osi przelotu względem korpusu. W przypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka wpływa na wsuwanie albo wysuwanie tłoka, który kończy przepływ.
        Zawory w zależności od ich określenia dzielone są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa a także zwrotne. Każdy pozostanie niżej treściwie scharakteryzowany. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe zajmują się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny zatrzymuje pętlę regulacyjną, przykładowo regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w wypadku skrajnych położeń zawieradła, a więc przy otwarciu lub też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od modelu zaworu, umiejscowione są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze przydają się w wypadku zmiany drogi przepływającego czynnika. Posiadają one zastosowanie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa znamionują się tym, że otwierają się one samoczynnie w sytuacji, kiedy ciśnienie pary (gazu) przewyższy możebną regułę. Zapobiega to eksplozji zasobnika, rurociągu czy też kotła.
         Zawory zwrotne używane są do zapewnienia przepływu płynu tylko w jednym kierunku. Rozdzielane są one na takie, które posiadają obciążenie albo go nie mają.
         W zależności od modelu ruchu zawieradła i od sposobu przemiany przekroju otworu przepływowego zawory rozdzielane są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe a także iglicowe. Poniżej zostaną scharakteryzowane niektóre z wyszczególnionych. Przykrywające znamionują się tym, iż zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe posiadają wykorzystanie w przewodach, które posiadają większe średnice. Cechują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są szczegółem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są oddzielnym detalem. Zawór ten napotykany jest dodatkowo pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.